طراحی ساختار کلی روزنامه و شیوه ی حروف چینی.
طراحی نام روزنامه برپایه ی طراحی نشانه نوشته و جدا از دستمزد محاسبه می شوذ.
طراحی سر صفحه تصویری و نوشتاری بر مبنای پیکتوگرام محاسبه می شود.
  • اشتراک
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر