هنگر یا دنگلر: ابزار اطلاع رسانی در فروشگاه ها که از سقف آویز می شود.
وابلر:ابزار اطلاع رسانی در فروشگاه، که به قفسه یا طبقه ی فروشگاه متصل می شود و با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر خریداران را جلب می کند. (نوع متداول  آن یا طلق و مقوا ساخته می شود)
استیکر: برچسب اطلاع رسانی که معمولا جهت چسباندن بر روی شیشه یا کف فروشگاه استفاده می شود.
شلف تاکر: ابزاری است که از آن برای اطلاع رسانی در عرض طبقات ،در قفسه های فروشگاهی استفاده می شود. معمولا یا مقوایی است(که تا خورده ،نیمی از آن زیر محصول قرار گرفته و نیم دیگر، بر روی پیشانی طبقه یا قفسه قرار میگیرد ) و یا نواری است که به بدنه ی قفسه می چسبد.
بانتینگ: ابزار اطلاع رسانی که معمولا بر روی مقوا یا طلق چاپ شده و به صورت ریسه ( تکرار یک یا چند طرح مرتبط) از یک سو به سوی دیگر فروشگاه کشیده می شود.
ویندوفریز: استیکری که به صورت دور تا دور بر روی ویترین فروشگاه ها نصب می شود.
  • اشتراک
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر